DONEREN

DONEREN

De stichting "Vrienden van de Port Reitz School" draait volledig op vrijwilligers en is voor de financiering volledig afhankelijk van sponsors.

Als stichting garanderen wij dat alle giften voor 100% ten goede aan de kinderen en de school komen. Vanaf het moment van oprichting op 14 mei 2009 heeft de Stichting de ANBI-status. Ons RSIN / fiscaal ANBI nummer is 820756568. Wij staan ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 32152482.

Beloningsleid

Het stichtingsbestuur bestaat uit toegewijde vrijwilligers die geen salaris of vergoeding ontvangen, bovendien sponsoren zij ieder meerdere kinderen. De stichting heeft geen personeel in dienst, uitsluitend vrijwilligers.

Elke donatie, hoe klein ook, helpt ons de situatie voor de kinderen van de Port Reitz School te verbeteren. Er zijn verschillende manieren om een donatie te doen: Je kan een bedrag naar keuze direct storten op de rekening van de stichting (IBAN: NL57 INGB 0009 3963 54 en BIC: INGBNL2A) of je kan het project van je keuze helpen financieren door online te betalen:
BIC: INGBNL2A ) ou vous pouvez aider à financer le projet de votre choix en payant en ligne :

Belastingvermindering voor donaties

Bij beschikking van 14 mei 2009 heeft de Stichting ‘Vrienden van de Port Reitz School’ de ANBI status. Dit maakt het mogelijk om uw gift geheel of gedeeltelijk af te trekken van uw belastbaar inkomen.

Ik woon in België

Ik heb een gift gedaan aan een vereniging of instelling. Heb ik recht op een belastingvermindering?

Houd er rekening mee dat elke bijdrage gelijk aan of groter dan € 40, - recht geeft op een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift kunt terugkrijgen. Dit betekent dat u voor een donatie van bijvoorbeeld 40 € eigenlijk slechts 22 € uitgeeft.


Hoe krijgt u belastingvermindering voor uw giften?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte voor hoeveel giften u in 2018 een fiscaal attest heeft ontvangen.
Als het totale bedrag van uw donaties aan een erkende organisatie minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt, zal deze laatste u aan het begin van het jaar een fiscaal attest afgeven. U hoeft dit attest niet bij uw aangifte te voegen, maar u moet het ter beschikking houden van de administratie.

Meer informatie https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften


Ik woon in Nederland / ik heb mijn inkomsten uit Nederland
(Er zijn 2 mogelijkheden om giften aan een stichting met een ANBI-status af te trekken van de belasting. )

Periodieke gift

Bij de aangifte van je inkomstenbelasting onder het kopje giften geef je de naam van onze stichting op, dat we de ANBI-status hebben en dat het om een “periodieke gift in geld” gaat die schriftelijk is vastgelegd. Vervolgens geef je ons RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 820756568 en je transactienummer van de gift op.

Het voordeel van een periodieke gift is dat deze buiten de drempel valt en dus volledig aftrekbaar is. Echter, om het voordeel van de volledige aftrekbaarheid te hebben moet je een vast bedrag per jaar voor een periode van 5 jaar aan de stichting doneren.

Eenmalig wordt hiervoor dan een “overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst tussen bv. jullie en onze stichting opgesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zie voorbeeld pdf. Wil je graag een periodieke gift maken, neem dan gerust contact op met Wendy de penningmeester van onze stichting. wendy.baardman@portreitzschool.eu


Eenmalige gift

Bij de aangifte van je inkomstenbelasting onder het kopje giften geef je de naam van onze stichting op, dat we de ANBI-status hebben, maar dat het geen periodieke gift in geld is die schriftelijk is vastgelegd.
Als de belastingdienst bij een controle vraagt om een bewijs van donatie dan is je bankoverschrijving voldoende.
Het voordeel is dat je niet vast zit aan een bepaald bedrag per jaar voor een langere periode. En je hoeft er verder niets voor te doen.
Het nadeel is dat je gift dan wordt gezien als een “gewone gift” en dus niet volledig aftrekbaar is. Je kan alleen het bedrag aftrekken dat boven de drempel van gewone giften is.

Meer informatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/


SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze activiteiten